instal.lacions Solars Fotovoltaiques d’autoconsum

Grans estalvis en la tarifa elèctrica

Què és una instal.lació FV d’autoconsum?

Una instal.lació solar fotovoltaica d’autoconsum és una instal.lació de plaques solars fotovoltaiques que generen electricitat que utilitzarem pel nostre consum elèctric. Els excedents d’energia que produeixi la solar i que no consumim en la nostra instal.lació interna, es poden abocar a la xarxa elèctrica i vendre o compensar en factura aquests quilowatts segons sigui el tipus de solar instal.lada.

Per què ens convé instal.lar plaques solars FV?

La sostinguda baixada dels costos dels elements d’una instal·lació solar fotovoltaica junt amb l’increment del preu de la tarifa elèctrica han obert les portes a la viabilitat de l’autoconsum fotovoltaic.

El preu de l’electricitat no para de pujar any rera any. En els darrers 10 anys s’ha incrementat en més d’un 70% i segueix pujant. Si hi afegim la inflació, el preu que paguem per l’electricitat que consumim augmenta cada any espectacularment.

Amb una instal.lació fotovoltaica podem estalviar sobre el 30% de l’electricitat consumida en la nostra factura elèctrica i amortitzar la instal.lació en uns 6/7 anys.

Com funciona el sistema

Veiem els diferents escenaris de funcionament d’una instal.lació solar fotovoltaica:

Considerant que estem en el punt (1). La instal·lació solar no genera energia ja que no hi ha radiació solar. La demanda d’energia elèctrica es cobreix per la xarxa elèctrica.

Considerant que estem en el punt (2). La instal·lació solar genera poca energia ja que hi ha poca radiació solar. La demanda d’energia elèctrica es cobreix per tota l’energia que genera la instal·lació solar i la resta per la xarxa elèctrica.

Considerant que estem en el punt (3). La instal·lació solar genera més energia que la que s’està consumint, ja que hi ha molta radiació solar. La demanda d’energia elèctrica es cobreix per tota l’energia que genera la instal·lació solar i encara hi ha excedents que s’aboquen a la xarxa elèctrica i que seran retribuïts econòmicament.

Monitorització de la instal.lació

Es pot instal.lar un sistema de monitorització remota, via app per a mòbil o via web per a PC, pel control dels consums i nivells d’energia autoconsumida, veure els històrics o controlar l’estalvi obtingut.

La instal.lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum suposa un estalvi des del primer dia en electricitat i permet ser parcial o totalment autònom respecte als increments de preu del mercat elèctric.

Tanmateix contribuïm a la sostenibilitat del medi ambient generant electricitat amb energies renovables i estalviant emissions de CO2 a l’atmosfera.

A Optimal Solar Energy li oferim àmplies garanties, materials de qualitat, manteniments preventius anuals i raonables períodes de retorn de la inversió.

Ofertes  claus  en  mà  que  inclouen  tot  el  necessari  per  deixar  operativa  la  planta,  tant  en legalització com en instal·lació.

Club esportiu privat

Club esportiu privat

Empresa industrial

Empresa industrial

Comunitat de veïns

Comunitat de veïns

Casa unifamiliar

Explotació agropecuària

Indústria avícola

Veure més
Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type