Auditoria energètica

Quan, on i com gastem l'energia?

Què és una Auditoria Energètica?

Una Auditoria Energètica és un procés important per a les empreses de qualsevol tipus i grandària que vulguin millorar la seva eficiència energètica, reduir el seu consum d’energia i obtenir els beneficis mediambientals consegüents.

 

Es un procediment sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades i la seva avaluació objectiva amb la finalitat de :

 

 • Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost associat
 • Identificar i caracteritzar els factors que afecten al consum d’energia
 • Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi, diversificació d’energia i la seva repercussió en el cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis, despeses associades i rendibilitat

Quines empreses estan obligades a sotmetre’s a una Auditoria Energètica?

Segons el Reial Decret RD 56/2016 que va entrar en vigència el 14 de Febrer del 2016, estan obligades a efectuar auditories energètiques les grans empreses, independentment del sector d’activitat en el que actuïn, entenen com a tals:

 

 • Les que ocupin almenys a 250 persones
 • Les que, sense complir l’anterior requisit, tinguin un volum de negoci més gran de 50 milions € i un balanç general que sobrepassi els 43 milions €

Grups d’empreses

L’obligació anterior és també d’aplicació als grups de societats que conjuntament compleixin els requisits anteriorment anomenats.

Quin és el termini per a realitzar una Auditoria Energètica?

Segons el RD 56/2016, el termini per a tenir acabada l’Auditoria Energètica és el 13 de Novembre del 2016.

 

Aquesta s’haurà de renovar cada quatre anys.

 

L’incompliment es pot sancionar, en funció de la seva gravetat, amb quantitats que van dels 1.000 als 60.000 €

Qui pot realitzar Auditories Energètiques?

Les auditories energètiques hauran de ser realitzades per auditors energètics degudament qualificats. Com a Enginyers certificats en Auditories i Gestió Energètica complim els requisits sol·licitats.

Abast de l’Auditoria

Que cobreixi almenys el 85% del consum total de l’energia final del conjunt de les instal·lacions ubicades en el territori nacional.

 

Afecta a les instal·lacions industrials, comercials i de serveis gestionades per les empreses o grups d’empreses pel desenvolupament de la seva activitat econòmica.

 

Es realitzaran segons la Normativa UNE-EN 16247 que estableix unes directrius i requisits en l’elaboració de les auditories energètiques, que compleixen amb l’abast i els criteris exigits pel RD 56/2016.

Si no hi té l’obligació de sotmetre’s a una Auditoria Energètica però vol saber el seu consum energètic?

Si no en tenen obligació però volen portar a terme mesures d’estalvi energètic, poden sol·licitar un Diagnòstic Energètic per conèixer l’estat de les seves instal·lacions i saber quines mesures d’estalvi i eficiència energètica són les més adequades.

Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type