Equips i maquinària

Millor rendiment energètic, més eficiència

L’ús continuat dels equips, la manca d’un manteniment preventiu o predictiu, les tecnologies obsoletes, l’antiguitat del parc d’equips, el canvi de les corbes de demanda o el sobredimensionat d’equips són factors fonamentals a analitzar en un diagnòstic o auditoria energètica.

 

La millora del rendiment dels equips o dels processos és habitual en les propostes de millora d’eficiència energètica. Les tecnologies avancen cada dia més en l’àmbit del rendiment energètic.

A tall d’exemple, posar en marxa qualsevol motor mitjançant un variador de velocitat ens permet reduir fins a tres vegades el pic de consum elèctric generat durant l’arrencada, amb el consegüent estalvi d’energia.

 

 

Regular la pressió de l’aire i la temperatura amb un variador de velocitat pot aportar fins a un 20% d’estalvi d’energia.

Del cost del cicle de vida de les bombes d’aigua, el 85% correspon a l’energia consumida. És, doncs, on hi ha l’estalvi potencial més important.

Cost cicle de vida bombes hidràuliques

 

Compra0%
Manteniment0%
Energia0%

Utilitzar un compressor d’aire comprimit més eficient, de velocitat variable, estalvia de mitjana un 25% d’energia respecte a un compressor a velocitat fixe.

Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type