Estalvi energètic

Minimitzem la despesa energètica

Segons l’Agencia Internacional de l’Energia, els edificis consumeixen gran part de l’energia utilitzada en tot el món. Aquesta afirmació ens porta a la necessitat d’adoptar mesures que millorin l’eficiència energètica dels edificis.

 

Segons l’informe “Transition to Sustainable Buildings” de l’Agencia Internacional de l’Energia (AIE), els edificis consumeixen més d’un terç de l’energia utilitzada en tot el món i, per tant, són també una font d’emissions de diòxid de carboni molt importants.

 

Si no s’adopten mesures per millorar l’eficiència energètica als edificis, s’estima que la demanda d’energia en aquest sector augmentarà un 50% d’ara al 2050.

Entre un 54% i un 71% de l’energia dels edificis és utilitzada pels sistemes de calefacció, refrigeració i enllumenat. Un control centralitzat i monitoritzat d’aquests sistemes permetria maximitzar la seva eficàcia i minimitzar els seus consums.

 

Entre un 20% i un 30% del consum d’electricitat d’un edifici és consumit pels motors que hi ha instal·lats, per exemple en sistemes de climatització, ventiladors, bombes, compressors, etc. La regulació dels mateixos mitjançant variadors de velocitat ajudaria a millorar l’eficiència dels motors, ajustant la càrrega de treball d’aquests sistemes a la demanda de la instal·lació.

Entre un 54% i un 71% de l’energia dels
edificis és utilitzada per aquests sistemes

Electricitat0%
Calefacció0%
Refrigeració0%

Gestió, Eficiència o Energia. Per on comencem?

Quantificar la despesa energètica que tenim és tan fàcil com mirar la factura a final de mes, però, sabem com, on i quan la gastem?. I sobretot, què podem fer per reduir-la?

 

Comptabilitzar i classificar els consumidors d’energia és bàsic per posteriorment tenir criteri per aplicar mesures d’eficiència energètica.

 

Monitoritzar i analitzar els consums reals és el primer pas per actuar sobre els punts crítics de consum i prioritzar mesures d’eficiència que ens permetin rebaixar el consum energètic i, per tant, el seu cost econòmic sense reduir el confort.

Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type