Tarificació elèctrica

Ajustar i optimitzar la potència contractada

Les propostes associades a l’estalvi energètic en la compra d’energia final van normalment associades a la millora de les condicions contractuals de compra o de les condicions de qualitat de la demanda.

 

El mercat energètic està liberalitzat, amb la qual cosa, la gestió de la compra d’energia passa a ser una tasca que requereix una activitat quotidiana i de seguiment. Una bona gestió de compres pot aconseguir estalvis econòmics en el conjunt dels costos energètics.

 

Segons un estudi realitzat a finals de l’any 2016 per la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, el 44,4% de  les llars afirma no saber quina és la tarificació elèctrica del seu subministre.

En l’informe d’Endesa del comportament energètic de les empreses espanyoles l’any 2016, es comenta que el comportament energètic en les organitzacions respon, en general, a un desconeixement del propi consum, així com a les limitacions de la inversió en instal·lacions i equips per millorar l’eficiència energètica i arriba a les següents conclusions:

 

 • 3 de cada 5 empreses podrien millorar la seva contractació elèctrica
 • Gairebé el 70% de les organitzacions presenta consums fantasmes (stand-by)
 • Només el 19% té implantades mesures de millora de l’eficiència energètica

 

L’ajustament i la optimització de la potència contractada, amb discriminació horària d’acord a les necessitats reals, implica un estalvi directe en la factura de manera immediata i a molt baix cost d’inversió.

Estalvi per ajustament
de potència

estalvi > 2000 €0%
estalvi > 500 - 2000 €0%
estalvi < 500 €0%

Segons el Eurostat, el cost de mitjana de la electricitat a Espanya en el segon semestre del 2015, supera en més del 62% el del cost de la mitjana de la Unió Europea.

 

Espanya és un dels països amb el cost de l’energia més elevat i amb unes perspectives de increment de preu de la mateixa més elevada.

 

Es per això que el control tarifari periòdic dels nostres subministradors d’energia és un element a tenir molt en compte pels estalvis que podem aconseguir.

Des d’Optimal Energy li farem un estudi tarifari de les seves factures de subministrament energètic per tal d’optimitzar i ajustar les condicions del seu contracte energètic amb la companyia comercialitzadora que li permetin un estalvi econòmic en la seva factura.

 

Així mateix podem portar a terme un control continu dels consums energètics de la seva empresa monitoritzant remotament l’energia consumida mitjançant una plataforma avançada de gestió, garantint una Gestió Energètica que els permeti un consum sostenible i una optimització continua de l’estalvi energètic que els ajudi a incrementar la seva competitivitat.

Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type